Hoe zit dat met garantie?

Deze vraag krijgen we vaak te horen. 

Ontdek het antwoord hier

Zonnepanelen

Bij een volledige zonnepanelen installatie kan je onderscheid maken tussen 4 verschillende soorten garantie

 • Productgarantie (zonnepanelen fabrikant – tussen de 10 a 25 jaar afhankelijk van het merk)
 • Vermogensgarantie (zonnepanelen fabrikant – de standaard hier is 25 jaar maar met verschillende degradaties)
 • Omvormer garantie (omvormer fabrikant – 5 jaar voor normale omvormers maar tot 20-25 jaar bij micro-omvormers)
 • Garantie op de uitgevoerde werken (zonnepanelen installateur – meeste van 2 tot 5 jaar)
Bekijk onderhoudsformules voor zonnepanelen

Airconditioning

Afhankelijk van het merk van uw systeem heeft u doorgaans een veelomvattend en transparant garantiebeleid. In bepaalde contracten hebt u naast de fabrieksgarantie op onderdelen ook een garantie op werkuren.

Op de meeste toestellen bieden wij u maar liefst 5 jaar omnium garantie, mits voldaan aan de garantievoorwaarden. Zo dient uw airco of warmtepomp regelmatig onderhouden te worden door ons gekwalificeerd personeel: voor residentiële toepassingen moet minimaal 1 keer per jaar onderhoud uitgevoerd worden op de airco of warmtepomp installatie, voor niet-residentiële toepassingen minimaal 2 keer per jaar.

Garantiegevallen worden steeds met de nodige snelheid behandeld om u op zo kort mogelijke termijn verder te helpen.

Bekijk onze merken

Sanitair

Wij maken steeds gebruik van de beste producten en merken ter wereld en bieden zeer persoonlijke aandacht en gedetailleerde ondersteuning om het ontwerp en het bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ons uitgebreide assortiment is zo ontworpen en gekozen dat het eenvoudigweg superieur is in alle opzichten. Aandacht voor detail, kwaliteit en vakmanschap zijn een instinctief onderdeel van ons productieproces. In elk product dat we maken, wordt de productiewijze zorgvuldig gecontroleerd – om aan de meest veeleisende smaken te voldoen.

 • Alle producten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige waterregelgeving door een onze gekwalificeerde loodgieter en toegang moet worden toegestaan ​​voor onderhoud. 
 • De garantie dekt geen fouten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik, opzettelijke schade, slijtage of onjuiste reiniging, het niet volgen van aanbevolen instructies, schade door kalkaanslag of waterinhoud en andere gebeurtenissen buiten de macht van de fabrikant.
 • Alle producten moeten worden gereinigd en onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Zie de “reinigingsinstructies” die meegeleverd worden.
 • Deze garantie dekt geen claims voor gevolgschade of schade.
 • Alle claims moeten worden ingediend via de oorspronkelijke leverancier en vergezeld gaan van een kopie van de originele factuur.
 • Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
 • Geen kosten voor vervanging of arbeid zullen worden terugbetaald onder deze garantie tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Loforte BV.
 • De garantie is niet overdraagbaar en dekt alleen de oorspronkelijke koper.
 • Alle producten moeten voorafgaand aan de installatie zorgvuldig worden geïnspecteerd en als er fouten worden geconstateerd, moet het product worden geretourneerd en niet worden geïnstalleerd.
 • Als gevolg van voortdurende productontwikkeling zijn we mogelijk niet in staat om gedurende de garantieperiode een dergelijke vervanging voor een defect product te bieden. Als dit het geval is, leveren we het dichtstbijzijnde equivalent uit het actuele assortiment. Onder deze omstandigheden zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele nieuwe problemen of installatiekosten.

   

  Indicatie algemene garantie:

 • Garantie op sanitaire kranen en accessoires 10 jaar
 • Garantie op quarryl-badkuipen 25 jaar
 • Garantie op gietijzeren badkuipen 10 jaar
 • Garantie op keramiek 10 jaar
 • Garantie op cartridges 2 jaar
 • Garantie op radiatoren en radiatorkranen 5 jaar
Bekijk onze merken

Verwarming

Onze toestellen zijn volgens de modernste fabricagemethoden uit het beste materiaal, met de grootste zorg vervaardigd. Het toestel zal hierdoor beslist aan uw verwachtingen voldoen en u zult er vele jaren op kunnen vertrouwen. 

De producten zijn doorgaans gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van levering. Om deze datum te kunnen bewijzen is het belangrijk dat u de aankoopfactuur en andere relevante documenten m.b.t. de installatie nauwkeurig bijhoudt. De waarborg geldt onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door onze erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, dewelke erop zal letten dat de actuele normen en installatievoorschriften nageleefd worden.

2. Het toestel moet voorzien worden van een geldig bewijs van goedkeuring door de officiële erkende Belgische instanties.

3. Het is enkel aan de technici van de producent toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan een toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. Er moeten steeds originele onderdelen in het toestel gemonteerd worden, daar anders de waarborg vervalt.

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van het gebruik van een verkeerde of onaangepaste energiebron, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type van lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. De factuur, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de dienst naverkoop, wordt steeds opgemaakt op naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of op naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde (bv.: huurder, eigenaar, syndic…) die deze factuur uitdrukkelijk te zijnen laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd.

De garantieperiode wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of vervanging van het product. Behoudens bepalingen van dwingend recht, zijn voor elk geschil enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.

Bekijk onze merken
Toch nog vragen over garantie?

Neem contact op!

  Voornaam *

  Familienaam *

  E-mail *

  Telefoonnummer*

  Straat en nummer*

  Postcode en stad*


  Uw bericht*